Türk Sinema Tarihi

Özlem Tuğçe KAYMAZ profil resmi

Kategorisi : Kitap

Yayınlanma tarihi : 02.06.2012

Etiketleri : Türk Sinema Tarihi, sinema tarihi, Giovanni Scognamillo, Türk yönetmenler, dönemler, akımlar


"Tarih, en geniş anlamıyla, çok daha karmaşık ve çoğunlukla da "örnek" teşkil etmekten uzak bir süreçtir." Cümlesiyle başlayan kitap, sadece Türk sinema tarihine ışık tutmaz. Tarih içerisinde sinemanın göstermiş olduğu gelişimi farklı ülkelerin bir birini etkilemesini ve sonucunda da Türk sinemasının göstermiş olduğu değişimi krolojik olarak ortaya koyan bir çalışmadır. Türk sinemasının ilk yıllarına, Yeşilçam dönemine, 2000'li yıllarda ortaya çıkan Yeni Türk sinemasına kadar bir çok kategoriyi ele alır. 

Sinematograf'ın Türkiye'ye gelmesi ile sinemayla tanışan Türkiye, sonrasında tiyatro etkisinde bir gelişme sürecine girmiştir. Sesli dönemde Muhsin Ertuğrul gibi usta yönetmenlerin damgasını vurmasının ardından film endüstirisinin gelişmesiyle birlikte yönetmenler dönemine, yapımcılar dönemine ve yıldızlar dönemine geçilmiştir. Sinemacılar kuşağının oldukça geniş bir yere sahip olduğu kitapda, sadece yönetmenlere değil bir çok sinema sanatçısına ve önemlerine yer verilmiştir. Sinemanın yaşadığı krizlere de değinen Scognamillo,yeni dönem yönetmenlere de kitabında yer vermiş ve bir çok filmi analiz etmiştir. 

Oldukça geniş ve uzun bir araştırmanın parçası olan kitap, Türk Sineması üzerine bir ansiklopedi niteliği taşımaktadır. 

 

Scognamillo,Giovanni. 2003. Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi

Bülten kaydı için tıklayınız