Sosyal Medya ve Reklam makalelerini görmek için tıklayınız

Dijital çağın zorunlu getirisi olan iletişim teknolojileri, sadece insan hayatını ve kişiler arası iletişimin sınırını ve boyutunu değiştirmekle kalmamış; kurum, kuruluş ve markaları da söz konusu sonsuz kaynaktan en verimli şekilde nasıl yararlanabilecekleri konusunda yeni fikirler bulma çabasına sokmuştur.  Tam da burada devreye giren pazarlama iletişimi kavramı, Web2.0 ortamında yer alan binlerce online sosyal ağı, interaktif reklam ve halkla ilişkiler mecrası olarak kullanarak hedef kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.

McLuhan “Global Köy” isimli o büyük eserinde, gelişmiş iletişim teknolojileri sayesinde toplumlar arası sınırların neredeyse ortadan kalkma boyutunda şeffaflaşacağını, bireylerin hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan diledikleri kişilerle iletişime geçip, paylaşımlarda bulunabileceğini ifade etmiştir. Aynı anda milyonlarca kişinin ırk, din, dil, hayat tarzı, eğitim, yaş, cinsiyet, statü gözetmeksizin, eş zamanlı paylaşımda bulunup belli bir network oluşturabildikleri göz önünde bulundurulursa, Global Köy kavramının günümüzde reel hale gelmiş olması, kesinlikle yadsınamaz.

Bu duruma pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler ve reklam perspektifinden bakıldığında, sosyal ağların önemli bir kitle iletişim aracı olduğunu gerçeği tam anlamıyla karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada yapılan her bir hamledeki amaç, hedef kitleye ulaşarak, marka konumlandırmasını en iyi şekilde sağlamak. Bu amaç, konvansiyonel reklamcılıktan farklı olarak, reklamcılığı “reklam kokmadan” gerçekleştirmek, insanların söz konusu markaya kendi hayatlarında, kendi istekleriyle yer vermesini sağlayarak, çeşitli aplikasyon ve yaratıcı çözümler ile interaktif yaklaşımı artırmak olarak karşımıza çıkıyor.

Kısacası reklam, dijital çağa ayak uydurarak ve konvansiyonel reklamla entegre bir biçimde, tüm hızıyla hayatımızda var olmaya devam ediyor. Etmeye de devam edecek… 

Rukiye Ülkü KATITAŞ profil resmi
Bülten kaydı için tıklayınız