Aslı Daldal: 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik

Özlem Tuğçe KAYMAZ profil resmi

Kategorisi : Kitap

Yayınlanma tarihi : 12.05.2012

Etiketleri : 1960 Darbesi, Türk Sineması, Toplumsal Gerçekçilik, Aslı Daldal, Sinemada akımlar, Sinemada dönemler, Türk sinemasında dönemler, 1960'lar Türk Sineması


1960 Darbesi ve sonrasında yaşanan olayların Türk Sineması üzerindeki etkilerini en iyi şekilde analiz eden kitaplardan biri de Aslı Daldal tarafından yazılan 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik kitabı. Sanat ve toplum ilişkisini, sinema ve gerçeklik ilişkisini, 1960 darbesine yaklaşırken dönem sinemasının özelliklerini, 1960 darbesinin etkilerini, Türk sinemasının toplumla ilişkisini, çelişkilerini, çıkmazlarını açıklarken oldukça derin bir analizden bahsediyor ve ortaya çıkan "yeni orta sınıfın" toplumsal yapıyı nasıl yeniden şekildendirdiğine değinen oldukça sosyolojik bir içeriği olan bir kitap. 

1961 Anayasının sinemadaki etkilerini anlatırken aslında sinemamız için yeni ancak bir çok farklı ülkede farklı şekillerde tanıdığımız sinema örnekleriyle olan benzerliklerini açıklıyor. 

Türkiye Toplumsal Gerçekçilik dediğimiz kavramın sinemadaki diğer çağrışımları aslında; Alman dışavurumculuğu, Sovyet Dışavurumculuğu, italyan Yeni Gerçekçiliğidir (131). Bu anlamda kitap sadece dönemsel Türk sineması araştırmasının ötesinde bir çok ülke sineması ile olan ilişkisini de ele almakta. Metin Ersan, Halit Refiğ, Ertem Göreç ve Duygu Sağıroğlu gibi sinemacıların filmlerine ve dönem özellikleri analizlerine de yer veren kitap, bir akım analizinin çok daha ötesinde tarihsel bir gelişime ışık tutuyor. 

 

Daldal, Aslı. 2005. 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik. İstanbul: Homer Kitabevi

Bülten kaydı için tıklayınız