Gönül Dönmez- Colin: Kadın; İslam ve Sinema.

Özlem Tuğçe KAYMAZ profil resmi

Kategorisi : Kitap

Yayınlanma tarihi : 06.05.2012

Etiketleri : kadın filmleri, kadına karşı şiddet, temsiliyet, sinemada kadın temsili, sinema, islam, Kadin, İran Sineması, İran sinemasında kadın, Gönül Dönmez- Colin


Kadının sinemadaki temsili; toplumsal değer yargılardan, tarihten, dini inanışlardan, eğitimden fazlasıyla etkilenir. Bu bağlamda kadının gerçek hayatta sahip olduğu "yer" bir anlamda sinemadaki temsiliyetinin temelini oluşturur. Gönül Dönmez-Colin'in yazdığı Kadın; İslam ve Sinema kitabı; kadının temsilindeki dini öğlere değinirken bunun İslam dini açısından nerede olduğuna bakıyor ve anakiz ediyor. 

"İslam Ülkelerinde sinemada kadının yeri (ya da yer almayışı), dinin ve dini adetlerin çok önemli rol oynadığı toplumsal ve siyasal gelişmelerle doğrudan bağlantılırdır" (Dönmez- Colin, 2005:Giriş). Bu kitapta giriş cümlesinden de anlaşılabileceği gibi kadın temsiliyetini, kadınlara karşı şiddet ve tecavüzün politikasını, İslam'ın bakış açısını, İslam'da kadının yerini, İslami sinemada kadının temsiline kadar bir çok önemli notktaya değinilmektedir. 

Bunun yanı sıra özellikle son dönemde, bir çok festivalde de ön plana çıkan ve anlatım dili ile oldukça güçlü bir yere sahip olmaya başlayan, Sizliğin ses bulduğu İran sineması ve İran sinemasında kadının temsiline de büyük ölçüde yer verilmekte. 

Dönmez- Colin, Gönül. 2005. Kadın, İslam ve Sinema. İstanbul: Agora Kitaplığı 

Bülten kaydı için tıklayınız