Hıfzı Topuz; 2. Mahmut'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi

Özlem Tuğçe KAYMAZ profil resmi

Kategorisi : Kitap

Yayınlanma tarihi : 19.06.2013

Etiketleri : Hıfzı Topuz, Türk Basın Tarihi, Tanzimat Dönemi Türk Basını, Dönemlere göre Türk Basın Tarihi, Kronolojik Türk Basın Tarihi


Hıfzı Topuz'un ilk baskısını 1973'te yaptığı ve süre geçtikçe geliştirme fırsatı bulduğu değerli tarih kitaplarından biri olan 2. Mahmut'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi kitabı, oldukça geniş bir perspektife sahiptir. Yaklaşık olarak 173 yıllık bir tarihe ışık tutan kitap Tanzimat öncesin ve Tanzimat dönemine ışık tuturak başlamıştır. İkinci Meşrutiyet ve İtibdat dönemine geçen Hıfzı Topuz, dönemlerin ilk ve en önemli olaylarına ışık tutumuş ve verdiği kronoloji ile dönemin bilinmeyen yanlarını da yansıtmıştır. 

Sadece Türk basınına değil, aynı zamanda her dönem içerisindeki azınlıkların da basın tarihine ışık tutmuştur. İkinci Meşrutiyet dönemi ile birlikte ilk haber ajanslarına yer vererek, dönemin siyasi ve sosyal yapılarına değinmiştir. 

Cumhuriyet dönemine de geniş bir yerilmiş olan kitap Holdingler dönemi ile son bulmuş ve çeşitli belgeler ile dönemlerin yasakları, sansürleri, promasyon savaşlarına değinmiştir. 

Kitaptaki diğer bazı bölümler şu şekildedir; 

Demokrat Parti Dönemi: 1950-1960

Milli Birlike Hükümetleri ve AP Dönemi: 1960-1971

12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve Dikta: 1971-1983

Turgut Özal Dönemi: Aralık 1983-Nisan 1993

 

Kitabın sonucunda geçmiş dönemler ile günümüz gazetecileri ve yaptıkları haberler hakkında değerlendirmeler yapan Hıfzı Topuz, geçmişi tekrar eden bir sürecin var olduğundan bahsetmiştir. Tarihin tekerrerür ettiğinin vurgulayan Topuz, sadece basın tarihi açısından değil, sosyolojik bir yaklaşımda bulunarak kitabı bitirmiştir. 

 

Kaynak: Topuz, Hıfzı. 2011. 2. Mahmut'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Bülten kaydı için tıklayınız